Ελληνικά

Πληροφορίες για τους κατοίκους σε άλλες γλώσσες

HumeLink (Υπηρεσία Μετάφρασης του Hume)

Πολύγλωσση Πληροφοριακή Τηλεφωνική Υπηρεσία

Ελληνικά 9679 9818

Δήμος του Hume

Γενικές πληροφορίες: 9205 2200

1. Τι κάνει ο Δήμος του Hume;

2. Επικοινωνήστε μαζί μας

3. Υπηρεσίες για σας και την οικογένειά σας

4. Βιβλιοθήκες του Hume και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου

5. Υπηρεσία απορριμμάτων και ανακύκλωσης

Καλωσόρισμα από τη Δήμαρχο (186 kb) (186 kb)

Immunisation Services Information Brochure in other languages:
Arabic.pdf (1292.16 kb) Assyrian.pdf (1224.26 kb) Chinese.pdf (1255.71 kb) English.pdf (343.41 kb)
Hmong.pdf (1187.64 kb) Pushto.pdf (1331.48 kb) Samoan.pdf (1187.2 kb) Dari.pdf (1320.96 kb)
Somali.pdf (1185.88 kb) Turkish.pdf (1187.18 kb) Turkmen.pdf (1183.96 kb) Vietnamese.pdf (1310.9 kb)

Emergency information in other languages.


Updated : 9:05 AM, 19 February 2013

Related Links

What's Near Me?