ܚܠܡܲܬܸ̈ܐ ܩܵܬܘܿܟ݂ ܘܩܵܐ ܒܲܝܬܘ݂ܬܘܿܟ݂

ܚܠܡܲܬܸ̈ܐ ܩܵܬܘܿܟ݂ ܘܩܵܐ ܒܲܝܬܘ݂ܬܘܿܟ݂
ܚܲܣܝ݂ܢܘ݂ܬܵܐ
ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܟܸܐ ܡܲܩܪ݀ܒ݂ ܚܲܣܝ݂ܢܘ݂ܬܵܐ ܩܵܐ ܫܲܒ݂ܪܸ̈ܐ ܒܥܘ݂ܡܪܵܐ ܕܬܪܸܝܢ ܝܲܪ̈ܚܸܐ ܘܥ݀ܠܘ݂ܠ. ܚܲܣܝ݂ܢܘ݂ܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܘ݂ܬܵܐ ܡܲܓܵܢ ܝ݂ܠܵܗܿ ܐ݀ܢ ܐܲܢ̄ܬ ܐܝ݂ܬ ܠܘܿܟ݂ ܚܲܕ̄ ܦ݀ܬܩܵܐ ܕܡܵܝܕܝ݂ܟܸܝܪ. ܚܲܣܝ݂ܢܘ݂ܝܵܬܸ̈ܐ ܡܛܲܝܒ݂ܸ̈ܐ ܝ̄ܢܵܐ ܓܵܘ ܟܠܵܗܿ ܗܝܘ݂ܡ ܓܵܘ ܚܲܕ̄ ܡ݀ܢܝܵܢܵܐ ܪܘܝ݂ܚܵܐ ܕܕܘ݂ܟܵܢܸ̈ܐ ܚܲܕ̄ܟ̮ܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܟܠ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ ܕܫܸܢ̄ܬܵܐ.
ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܡܵܨܸܐ ܡܲܩܪ݀ܒ݂ ܚܲܕ̄ ܒܘ݂ܝܵܢܵܐ/ܣܲܗܕܘ݂ܬܵܐ ܕܬܲܫܥܝ݂ܬܵܐ ܕܚܲܣܝ݂ܢܘ݂ܬܵܐ ܐܲܝܢܝ݂ ܕܓܵܪܲܓ ܦܵܝܫܵܐ ܝܸܗܒ݂݀ܠܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܕܪܵܫܬܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܘܿܟ݂ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܡܲܟܬܵܒ݂ܬܵܐ. ܡܲܕܪܵܫܬܵܐ ܒ݀ܬ ܒܵܥܝܵܐ ܕܝܵܕܥܵܐ ܡܘܿܕܝ̄ ܚܲܣܝ݂ܢܘ݂ܬܵܐ ܫܲܒ݂ܪܘܿܟ݂ ܩܘ݂ܒܠܵܐ ܝ̄ܠܸܗ.
ܚܘ݂ܠܡܵܢܵܐ ܕܐ݀ܡܗܵܝܘ݂ܬܵܐ ܘܕܫܲܒ݂ܪܵܐ
ܚ݀ܠܡܲܬܲܢ ܕܚܘ݂ܠܡܵܢܵܐ ܕܐ݀ܡܗܵܝܘ݂ܬܵܐ ܘܕܫܲܒ݂ܪܵܐ ܟܸܐ ܣܲܢܕܵܐ ܠܐܲܒ݂ܗܸ̈ܐ ܒܝܲܕ ܐܲܒ݂ܵܗܘ݂ܬܵܐ ܒܚܵܘܩܸ̈ܐ ܒܟ݂ܝ݂ܪܸ̈ܐ ܕܓܲܪܘܲܣܬܵܐ، ܡ݂ܢ ܒܪܵܝܬܵܐ ܗܲܠ ܥܘ݂ܡܪܵܐ ܕܐܲܪܒܥܵܐ ܫ݀ܢܸ̈ܐ ܘܦܲܠܓܸܐ. ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܩܲܪܒܵܢܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܟܠ ܫܲܒ݂ܪܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܒ݀ܢܩܲܙܵܐ ܝ̄ܘܲܚ ܠܚܲܝܠܘ݂ܢܸܐ ܠܚܘ݂ܠܡܵܢܵܐ ܘܒܲܣܝ݂ܡܘ݂ܬܵܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘ݂ܬܲܢ. ܩܪܝ݂ ܠܣܘ݂ܪܛܵܐ ܕܡܲܟܬܵܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘ݂ܠܡܵܢܲܢ ܕܐ݀ܡܗܵܝܘ݂ܬܵܐ ܘܕܫܵܒ݂ܪܵܐ ܥܲܠ 2844 9205.
ܩܕܲܡ ̄ ܡܲܕܪܵܫܬܵܐ (ܒܸܝܬ ̄ ܫܲܒ݂ܪܸ̈ܐ)
ܐܲܚܢܲܢ ܟܸܐ ܡܲܩܪ݀ܒ݂ܲܚ ܩܕܲܡ ̄ ܡܲܕܪܵܫܬܵܐ ܩܵܐ ܫܲܒ݂ܪܸ̈ܐ ܒܥܘ݂ܡܪܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܘܐܲܪܒܥܵܐ ܓܵܘ ܙܵܘܕܵܐ ܡ݂ܢ 30 ܕܘ݂ܟܵܢܸ̈ܐ ܓܵܘ ܗܝܘ݂ܡ ܘܐܝ݂ܬ݀ܢ ܐܲܦܙܸܐ 10 ܩܕܲܡ ̄ ܡܲܕܪ̈ܵܫܝܵܬܸܐ ܫ݀ܪ̈ܝܸܐ ܓܵܘ ܡܕܝ݂ܢ̄ܬܵܐ. ܩܕܲܡ ̄ ܡܲܕܪܵܫܬܵܐ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܬܵܐ ܛܘܿܦ̮ܣܵܢܵܝܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܩܵܐ ܫܲܒ݂ܪܸ̈ܐ ܡ݂ܢ ܩܲܕ̄ܡ ܕܥܵܒ݂ܪܝ݂ ܠܡܲܕܪܵܫܬܵܐ. ܫܲܒܸܪܸ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܗܵܘܝ݂ ܐܲܪܒܥܵܐ ܫ݀ܢܸ̈ܐ ܒܥܘ݂ܡܪܵܐ ܩܵܐ 30 ܒܢܝ݂ܣܲܢ ܓܵܘ ܫܸܢ̄ܬܵܐ ܕܐܵܢܝ݂ ܒܵܥܝ݂ ܕܥܵܒ݂ܪܝ݂ ܠܚܕܵܐ ܩܕܲܡ ̄ ܡܲܕܪܵܫܬܵܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ.
(ܐܲܣܵܪܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ̄ ܣ݀ܕܪܵܐ ܕܩܕܲܡ ̄ ܡܲܕܪ̈ܵܫܝܵܬܸܐ)
ܝܲܨ݀ܦ ̄ ܫܲܒ݂ܪܸ̈ܐ ܘܝܲܨܝ݂ܦܘ݂ܬܵܐ ܕܣܵܥܲܬܸ̈ܐ ܠܒ݂ܲܕܵܪ ܡ݂ܢ ܡܲܕܪܵܫܬܵܐ
ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܟܸܐ ܡܲܩܪ݀ܒ݂ ܐܲܪܒܥܵܐ ܩ݀ܢܛܪ̈ܘܿܢܸܐ ܕܝܲܨ݀ܦ ̄ ܫܲܒ݂ܪܸ̈ܐ ܓܵܘ ܟܠܵܗܿ ܗܝܘ݂ܡ ܘ 30 ܩ݀ܢܛܪ̈ܘܿܢܸܐ ܐ̄ܚܸܪ̈̄ܢܸܐ ܕܝܲܨ݀ܦ ̄ ܫܲܒ݂ܪܸ̈ܐ ܟܸܐ ܦܲܠܚܝ݂ ܓܵܘ ܡܕܝ݂ܢ̄ܬܵܐ. ܩ݀ܢܛܪ̈ܘܿܢܸܐ ܕܝܲܨ݀ܦ ̄ ܫܲܒ݂ܪܸ̈ܐ ܟܸܐ ܡܲܩܪ݀ܒ݂ܝ݂ ܝܲܨܝ݂ܦܘ݂ܬܵܐ ܘܚܘ݂ܪ̈ܙܸܐ ܝܘ݂ܠܦܵܢܵܝܸ̈ܐ ܩܵܐ ܫܲܒ݂ܪܸ̈ܐ ܡ݂ܢ ܒܪܵܝܬܵܐ ܗܲܠ ܐ݀ܫܬܵܐ ܫ݀ܢܸ̈ܐ ܕܥܘ݂ܡܪܵܐ. ܐܲܚܢܲܢ ܐܲܦܙܸܐ ܟܸܐ ܡܲܩܪ݀ܒ݂ܲܚ ܝܲܨܝ݂ܦܘ݂ܬܵܐ ܕܣܵܥܲܬܸ̈ܐ ܠܒ݂ܲܕܵܪ ܡ݂ܢ ܡܲܕܪܵܫܬܵܐ، ܬ݀ܪܘܵܝܗܝ ܩܲܕ̄ܡ ܘܒܵܬ̄ܪ ܡܲܕܪܵܫܬܵܐ، ܩܵܐ ܝܵܠܘܿܦܸ̈ܐ ܓܵܘ ܡܕܝ݂ܢ̄ܬܵܐ ܕܗܝܘ݂ܡ.
(ܐܲܣܵܪܵܐ ܩܵܐ ܚ݀ܠܡܲܬܸ̈ܐ ܕܝܲܨ݀ܦ ̄ ܫܵܒ݂ܪܸ̈ܐ ܓܵܘ ܗܝܘ݂ܡ)
ܝܲܨܝ݂ܦܘ݂ܬܵܐ ܕܒܘ݂ܛܠܵܢܵܐ
ܝܲܨܝ݂ܦܘ݂ܬܵܐ ܕܒܘ݂ܛܠܵܢܵܐ ܚܲܕ̄ ܚܘ݂ܪܙܵܐ ܝ̄ܠܸܗ ܒ݀ܢܩܵܙܵܐ ܠܣܢܲܕܬܵܐ ܕܒܲܝܬܘ݂ܝܵܬܸ̈ܐ ܒܝܲܕ ܝܲܨܝ݂ܦܘ݂ܬܵܐ ܕܫܵܒ݂ܪ̈ܵܝܗܝ ܒܥܘ݂ܡܪܵܐ ܕܡܲܕܪܵܫܬܵܐ ܫܵܪܘܵܝܬܵܐ ܒܥܕܵܢܵܐ ܕܒ݀ܛܠܵܢܸ̈ܐ ܡܲܕܪ̈ܵܫܵܝܸܐ.
ܐܲܚܢܲܢ ܐܲܦܙܸܐ ܐܝ݂ܬ ܠܲܢ ܚܲܕ̄ ܚܘ݂ܪܙܵܐ ܕܒ݀ܛܠܵܢܵܐ ܕܓܵܗܠܸ̈ܐ ܐܲܝܢܝ݂ ܕܟܸܐ ܡܲܩܪ݀ܒ݂ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܸ̈ܐ ܩܵܐ ܥܠܲܝܡܸ̈ܐ ܕܟܸܐ ܦܲܠܚܝ݂، ܚܲܝܝ݂، ܕܵܪܫܝ݂ ܝܲܢ ܛܵܐܠܝ݂ ܓܵܘ ܡܕܝ݂ܢ̄ܬܵܐ ܕܗܝܘ݂ܡ ܘܒܥܘ݂ܡܪܵܐ ܝ̄ܢܵܐ ܕ 12 ܗܲܠ 15 ܫ݀ܢܸ̈ܐ.
ܚ݀ܠܡܲܬܸ̈ܐ ܕܥܠܲܝܡܘ݂ܬܵܐ
ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܟܸܐ ܡܲܩܪ݀ܒ݂ ܚܕܵܐ ܚ݀ܠܡܲܬ ܕܥܠܲܝܡܘ݂ܬܵܐ ܩܵܐ ܥܠܲܝܡܸ̈ܐ ܘܒܲܝܬܘ݂ܝܵܬ̈ܵܝܗܝ ܓܵܘ ܟܠܵܗܿ ܗܝܘ݂ܡ. ܐܲܚܢܲܢ ܐܝ݂ܬ ܠܲܢ ܐܲܪܒܥܵܐ ܩ݀ܢܛܪ̈ܘܿܢܸܐ ܕܥܠܲܝܡܘ݂ܬܵܐ ܓܵܘ ܨܲܢܒܘ݂ܪܝ݂، ܪܘܿܟܣܒܸܪܓ ܦܵܪܟ، ܟܪܵܝܓܝ݂ܒ݀ܪܢ، ܡܲܩܪܘ݂ܒ݂ܸܐ ܚܲܕ̄ ܡ݀ܢܝܵܢܵܐ ܪܘܝ݂ܚܵܐ ܕܥܒ݂ܘܿܕܘܵܬܸ̈ܐ ܩܵܐ ܥܠܲܝܡܸ̈ܐ. ܐܲܚܢܲܢ ܐܲܦܙܸܐ ܐܝ݂ܬ ܠܲܢ 13 ܓܲܢܝܵܬܸ̈ܐ ܕܡܲܓ̮ܪܲܛܬܵܐ ܘ BMX ܓܵܘ ܟܠܵܗܿ ܗܝܘ݂ܡ.
ܦܲܠܵܚܸ̈ܐ ܕܥܠܲܝܡܘ݂ܬܵܐ ܡܛܲܝܒ݂ܸܐ ܝ̄ܢܵܐ ܩܵܐ ܣܢܲܕܬܵܐ ܘܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܥܠܲܝܡܸ̈ܐ ܘܒܲܝܬܘ݂ܝܵܬܳܝܗ̈ܝ ܘܡܵܨܝ݂ ܥܵܒ݂ܕܝ݂ ܫܲܕܵܪ̈ܝܵܬܸܐ ܩܵܐ ܘܲܟܝ݂ܠܘ݂ܝܵܬܸ̈ܐ ܐ̄ܚܸܪ̈̄ܢܸܐ ܐ݀ܢ ܣܢܝ݂ܩܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ.
ܕܘ݂ܟܵܢܸ̈ܐ ܕܩܹܢܛܪ̈ܘܿܢܸܐ ܕܥܠܲܝܡܘ݂ܬܵܐ:
̄ ܥܠܲܝܡܘ݂ܬܵܐ ܩ݀ܢܛܪܘܿܢܵܝܬܵܐ ܕܒܪܘܿܕܡܵܝܕܘܿܣ ܝ݂ܠܵܗܿ ܓܵܘ
52-59 Pearcedale Parade
̄ ܩ݀ܢܛܪܘܿܢ ܕܥܠܲܝܡܘ݂ܬܵܐ ܕܨܲܢܒܘ݂ܪܝ݂ ܝ݂ܠܵܗܿ ܓܵܘ
51-53 Evans Street
̄ ܩ݀ܢܛܪܘܿܢ ܕܥܠܲܝܡܘ݂ܬܵܐ ܕܪܘܿܟܣܒܸܪܓ ܦܵܪܟ ܝ݂ܠܵܗܿ ܓܵܘ
75 Lakeside Drive
̄ ܩ݀ܢܛܪܘܿܢ ܕܥܠܲܝܡܘ݂ܬܵܐ ܕܟܪܵܝܓܝ݂ܒ݀ܪܢ ܝ݂ܠܵܗܿ ܓܵܘ
59 Craigieburn Road
ܡܲܟܬܵܒ݂ܬܵܐ ܩܵܐ ܟܲܠܒܸ̈ܐ ܘܩܵܛܘ݂ܢܝܵܬܸ̈ܐ
ܐ݀ܢ ܐܲܢ̄ܬ ܐܝ݂ܬ ܠܘܿܟ݂ ܚܲܕ̄ ܟܲܠܒܵܐ ܝܲܢ ܩܵܛܘ݂، ܐܲܢ̄ܬ ܣܢܝ݂ܩܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐܝ݂ܬ ܕܡܲܟܬ݀ܒ݂ܸܬ ܠܗܲܝܘܵܢܘܿܟ݂ ܥܲܡ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ. ܐ݀ܢ ܐܲܢ̄ܬ ܓ̮ܘܝ݂ܓ̮ܵܐ ܝ̄ܘܸܬ ܡ݂ܢ ܚܕܵܐ ܦܢܝ݂ܬܵܐ ܐ̄ܚܸܪ̄ܬܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܗܲܝܘܵܢܘܿܟ݂ ܦܝ݂ܫܵܐ ܗ̄ܘܵܐ ܡܘ݂ܟܬ݀ܒ݂ܵܐ، ܐܲܢ̄ܬ ܣܢܝ݂ܩܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܕܡܲܟܬ݀ܒ݂ܸܬ ܥܲܡ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܕܝ݂ܢ̄ܬܵܐ ܕܗܝܘ݂ܡ. ܡܲܟܬܵܒ݂ܝܵܬܸ̈ܐ ܕܗܲܝܘܵܢܸ̈ܐ ܟܸܐ ܥܵܒ݂ܕܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܒܘ݂ܫ ܦܫܝ݂ܩܬܵܐ ܩܵܬܲܢ ܩܵܐ ܕܚܲܝ݀ܕܲܚ ܠܗܲܝܘܵܢܘܿܟ݂ ܥܲܡܘܿܟ݂ ܐ݀ܢ ܐܵܢܝ݂ ܬܠܝ݂ܩ ܠܗ̄ܘܿܢ. ܟܠܵܝܗ̈ܝ ܟܲܠܒܸ̈ܐ ܘܩܵܛܘ݂ܢܝܵܬܸ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܦܵܝܫܝ݂ ܡܘ݂ܟܬ݀ܒ݂ܸܐ ܡ݂ܢ ܥܘ݂ܡܪܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܝܲܪ̈ܚܸܐ ܘܡܲܟܬܵܒ݂ܝܵܬܸ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܦܵܝܫܝ݂ ܚܘ݂ܕ݀ܬܸܐ ܥܲܡ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܒܝܲܕ 10 ܒܢܝ݂ܣܲܢ ܟܠ ܫܸܢ̄ܬܵܐ.
ܚ݀ܠܡܲܬܸ̈ܐ ܩܵܐ ܐ̄ܢܵܫܸ̈ܐ ܓܘ݂ܪܸ̈ܐ ܘܐ̄ܢܵܫܸ̈ܐ ܕܐܝ݂ܬ ܠܗ̄ܘܿܢ ܢܲܫܝ݂ܫܘ݂ܝܵܬܸ̈ܐ
ܚ݀ܠܡܲܬܸ̈ܐ ܕܣܢܲܕܬܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܘܕܫܵܘܬܵܦܘ݂ܬܵܐ ܕܗܝܘ݂ܡ ܟܸܐ ܡܲܩܪ݀ܒ݂ܝ݂ ܚܲܕ̄ ܡ݀ܢܝܵܢܵܐ ܡ݂ܢ ܚ݀ܠܡܲܬܸ̈ܐ ܩܵܐ ܥܵܡܘܿܪܸ̈ܐ ܠܚܝ݂ܡܸ̈ܐ ܐܲܝܢܝ݂ ܕܐܝ݂ܢܵܐ ܐ̄ܢܵܫܸ̈ܐ ܓܘ݂ܪܸ̈ܐ ܡܚܝ݂ܠܸ̈ܐ، ܐ̄ܢܵܫܸ̈ܐ ܕܐܝ݂ܬ ܠܗ̄ܘܿܢ ܢܲܫܝ݂ܫܘ݂ܝܵܬܸ̈ܐ ܘܝܵܨܘܿܦܸ̈ܐ. ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܙܵܘܕܵܐ، ܐ݀ܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܪܸܐ ܝ̄ܡܘܿܢ ܠܦܲܠܵܚܲܢ ܕܫܩܲܠܬܵܐ ܕܚ݀ܠܡܲܬܸ̈ܐ ܕܣܵܝܒܘ݂ܬܵܐ ܘܢܲܫܝ݂ܫܘ݂ܬܵܐ ܥܲܠ 2839 9205.


Updated : 4:24 PM, 16 December 2010

Related Links

What's Near Me?