ܚ݀ܠܡܲܬ ܕܙ݀ܒܠܵܐ ܘܚܲܕܲܕܬܵܐ

ܚ݀ܠܡܲܬ ܕܙ݀ܒܠܵܐ ܘܚܲܕܲܕܬܵܐ
ܐܲܚܢܲܢ ܟܸܐ ܡܲܩܪ݀ܒ݂ܲܚ ܚܕܵܐ ܚ݀ܠܡܲܬ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܝܬܵܐ ܕܓ̮ܲܡܥܵܝܬܵܐ ܕܙ݀ܒܠܵܐ ܩܵܐ ܟܠܵܝܗ̈ܝ ܥܵܡܘܿܪܸ̈ܐ ܓܵܘ ܗܝܘ݂ܡ. ܣܲܢܕܘ݂ܩܸ̈ܐ ܟܸܐ ܦܵܝܫܝ݂ ܡܘ݂ܩܪ݀ܒ݂ܸܐ ܒܝܲܕ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܘܟܠ ܒܲܝܬܘ݂ܬܵܐ ܟܸܐ ܩܲܒܠܵܐ ܚܲܕ̄ ܣܲܢܕܘ݂ܩܵܐ ܕܙ݀ܒܠܵܐ ܕܒܲܝܬܘ݂ܬܵܐ ܕ140 ܠܸܝܬܪܸ̈ܐ (ܣܲܢܕܘ݂ܩܵܐ ܩܝ݂ܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ) ܘܚܲܕ̄ ܣܲܢܕܘ݂ܩܵܐ ܕܚܲܕܲܕܬܵܐ ܕ240 ܠܸܝܬܪܸ̈ܐ (ܣܲܢܕܘ݂ܩܵܐ ܩܝ݂ܢܵܐ ܚ݀ܫܟܵܢܵܐ ܓܘܿܪܵܐ). ܐ݀ܢ ܣܲܢܕܘ݂ܩܘܿܟ݂ ܦܵܐ݀ܫ ܓܢܝ݂ܒ݂ܵܐ، ܚܘ݂ܙܕ݀ܓܵܐ ܝܲܢ ܬܠܝ݂ܩܵܐ، ܐ݀ܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܘܿܟ݂، ܩܪܝ݂ ܠܲܢ ܥܲܠ
2200 9205.
ܐܲܝܢܝܡ ܣܲܢܕܘ݂ܩܵܐ ܩܵܐ ܡܘܿܕܝ݂؟
ܣܲܢܕܘ݂ܩܘܿܟ݂ ܕܙ݀ܒܠܵܐ ܝ݂ܠܸܗ ܗܿܘ ܣܲܢܕܘ݂ܩܵܐ ܩܝ݂ܢܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ ܘܝ݂ܠܸܗ ܐܲܚܟ̮ܝ݂ ܩܵܐ ܙ݀ܒܠܵܐ ܒܲܝܬܘ݂ܬܵܝܵܐ ܟܠܵܢܵܝܵܐ ܒ݀ܚܒ݂ܵܫܵܐ:
ܟ݀ܣܝܵܬܸ̈ܐ ܘܦܵܟܝ݂ܬܸ̈ܐ ܕܦܠܵܣܬܸܟ،
ܓ̮ܘ݂ܠܠܸ̈ܐ ܥܲܬܝ݂ܩܸ̈ܐ، ܨܵܘܠܸ̈ܐ ܘܟ݀ܬܵܢܸ̈ܐ
ܦܲܚܵܪ̈ܘ݂ܝܵܬܸܐ ܫܡܝ݂ܛܸܐ، ܫܘ݂ܫܸ̈ܐ ܕܟܵܘܵܬܸ̈ܐ، ܢܵܘܪܸ̈ܐ ܘܓܠܘܿܒܸ̈ܐ ܕܒ݀ܪܩܵܐ
ܙ݀ܒܠܵܐ ܒܲܝܬܘ݂ܬܵܝܵܐ ܟܠܵܢܵܝܵܐ، ܒ݀ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܦ݀ܪ̈ܬܘ݂ܟ݂ܸܐ ܕܡܸܐܟ݂ܘ݂ܠܬܵܐ
ܦܘ݂ܠܝܸܣܬܸܝܪܝ݂ܢ ܘܩܘ݂ܦܵܝܵܐ
ܛܵܐܲܠܝܵܬܸ̈ܐ ܫܡܝ݂ܛܸ̈ܐ ܘܢܲܛܪ̈ܵܢܸܐ
ܣܲܢܕܘ݂ܩܘܿܟ݂ ܕܚܲܕܲܕܬܵܐ ܝ݂ܠܸܗ ܗܿܘ ܣܲܢܕܘ݂ܩܵܐ ܩܝ݂ܢܵܐ ܚ݀ܫܟܵܢܵܐ ܓܘܿܪܵܐ ܘܝ݂ܠܸܗ ܐܲܚܟ̮ܝ݂ ܩܵܐ ܡ݀ܢܕܝܵܢܸ̈ܐ ܚܘ݂ܕ݀ܬܸ̈ܐ ܒ݀ܚܒ݂ܵܫܵܐ:
ܘܵܪ̈ܵܩܸܐ، ܘܵܪ̈ܵܩܸܐ ܚܠܝ݂ܡܸ̈ܐ، ܟܵܪ̈ܬܘܿܢܸܐ ܕܚܲܠܒ݂ܵܐ ܘܕܥܨܝ݂ܪܵܐ
ܒܘܿܬܘ݂ܠܸ̈ܐ ܘܬܲܠܡܸ̈ܐ ܕܫܘ݂ܫܵܐ، ܒܘܿܬܘ݂ܠܸ̈ܐ ܕܦܠܵܣܬܸܟ (ܠܵܐ ܟ݀ܣܝܵܬܸ̈ܐ ܕܦܠܵܣܬܸܟ)
ܚܵܒ݂ܘ݂ܫܸ̈ܐ ܕܡܸܐܟ݂ܘ݂ܠܬܵܐ، ܩܘ݂ܬܝ݂ܝܸ̈ܐ ܕܦܲܪܙܠܵܐ ܘܕܐܵܠܘ݂ܡ݀ܢܝܘܿܡ
ܡܲܓ̮ܡܸ̈ܐ ܕܦ̮ܘܿܝܠ ܘܩܘ݂ܬܝ݂ܝܸ̈ܐ ܕܐܵܝܪܘܿܣܘܿܠ
ܐܲܢ̄ܬ ܓܵܪܲܓ ܡܵܝ̄ܬܒ݂ܸܬ ܠܚܲܕܲܕܝܵܬܘܿܟ݂ ܪ݀ܦܝܸܐ ܓܵܘ ܣܲܢܕܘ݂ܩܘܿܟ݂ ܕܚܲܕܲܕܬܵܐ ̄ ܐ݀ܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܘܿܟ݂ ܠܵܐ ܡܵܝ̄ܬܒ݂ܸܬ ܓܵܘ ܟ݀ܣܝܵܬܸ̈ܐ ܕܦܠܵܣܬܸܟ ܣܵܒܲܒ ܐܵܢܝ݂ ܠܸܐ ܦܵܝܫܝ݂ ܚܘ݂ܕ݀ܬܸܐ.
ܚ݀ܠܡܲܬ ܕܐܘܿܪ̈ܓܵܢܸܐ
ܩܵܐ ܚܲܕ̄ ܛܝ݂ܡܵܐ ܙܥܘܿܪܵܐ، ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܟܸܐ ܡܲܩܪ݀ܒ݂ ܚܕܵܐ ܚ݀ܠܡܲܬ ܕܣܲܢܕܘ݂ܩܵܐ ܕܐܘܿܪ̈ܓܵܢܸܐ ܕܬܪܸܝܢ ܫܵܒ݂ܘܿܥܸܐ ܓܘ݂ܒܝ݂ܬܵܐ ܩܵܐ ܦܪܵܩܬܵܐ ܡ݂ܢ ܙ݀ܒܠܵܐ ܩܝ݂ܢܵܐ ܡܐܲܝܟ݂ ܡܲܩܪ̈ܵܛܝܵܬܸܐ ܕܓ݀ܠܵܐ، ܛܲܪ̈ܦܸܐ، ܦ݀ܪ̈ܬܘ݂ܟ݂ܸܐ ܕܦܸܐܪܸ̈ܐ ܘܝܲܪ̈ܩܸܐ، ܩܝ݂ܘܵܪܸ̈ܐ، ܦܲܥܘܸ̈ܐ ܘܫ݀ܬܠܸ̈ܐ ܙܥܘܿܪܸ̈ܐ.
ܐܵܗܵܐ ܝ݂ܠܸܗ ܚܲܕ̄ ܣܲܢܕܘ݂ܩܵܐ ܣܡܘܿܩܵܐ ܚ݀ܫܟܵܢܵܐ).
ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܕܓ̮ܲܡܥܵܝܬܵܐ ܕܙ݀ܒܠܵܐ
ܙ݀ܒܠܵܐ ܕܒܲܝܬܘ݂ܬܘܿܟ݂ ܟܸܐ ܦܵܐ݀ܫ ܓ̮ܘ݂ܡܥܸܝܵܐ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐܝ݂ܬ ܘܚܲܕܲܕܬܘܿܟ݂ ܟܠ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ. ܐ݀ܢ ܐܝ݂ܬ ܠܘܿܟ݂ ܚܲܕ̄ ܣܲܢܕܘ݂ܩܵܐ ܕܐܘܿܪ̈ܓܵܢܸܐ، ܐܵܗܵܐ ܟܸܐ ܦܵܐ݀ܫ ܓܘ݂ܡܥܸܝܵܐ ܒܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ ܬܲܚܠܘ݂ܦܵܐ ܡ݂ܢ ܚܲܕܲܕܬܘܿܟ݂. ܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܒܘ݂ܬ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܕܓ̮ܲܡܥܵܝܬܵܐ ܟܸܐ ܦܵܝܫܵܐ ܫܘ݂ܕ݀ܪܬܵܐ ܒܚܘ݂ܬܵܡܵܐ ܕܟܠ ܫܸܢ̄ܬܵܐ، ܠܡܲܕܥܘ݂ܝܘܿܟ݂ ܡܘܿܕܝ̄ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܣܲܢܕܘ݂ܩܘܿܟ݂ ܒ݀ܬ ܦܵܝܫܝ݂ ܓ̮ܘܡܥܸܝܸܐ ܘܡܘܿܕܝ݂ ܡܵܨܸܐ ܦܵܐ݀ܫ ܡܘ݂ܝ̄ܬܒ݂ܸܐ ܓܵܘ ܟܠ ܚܲܕ̄ ܣܲܢܕܘ݂ܩܵܐ. ܩܪܝ݂ ܠܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܥܲܠ 2200 9205 ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܡ݂ܢ ܟܬܵܒ݂ܘ݂ܢܘܿܟ݂ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘ݂ܬܵܐ ܕܙ݀ܒܠܵܐ ܐ݀ܢ ܠܝ݂ܬ ܠܘܿܟ݂ ܚܕܵܐ ܝܲܢ ܡܲܨܠܝ݂ ܠܣܘ݂ܪܓܵܕܵܐ ܕܙ݀ܒܠܵܐ.
ܕܵܐܟ݂ܝ݂ ܐܵܢܵܐ ܡܲܪܝ݀ܙܸܢ ܠܚܲܕ̄ ܣܲܢܕܘ݂ܩܵܐ ܙܵܘܕܵܢܵܐ ܝܲܢ ܒܘ݂ܫ ܓܘ݂ܪܵܐ؟
ܩܵܐ ܛܠܲܒܬܵܐ ܕܚܲܕ̄ ܣܲܢܕܘ݂ܩܵܐ ܒܘ݂ܫ ܓܘ݂ܪܵܐ ܝܲܢ ܙܥܘܿܪܵܐ ܝܲܢ ܙܵܘܕܵܢܵܐ، ܡܠܝ݂ ܠܦ݀ܬܩܵܐ ܕܛܠܲܒܬܵܐ ܕܚ݀ܠܡܲܬ ܕܙ݀ܒܠܵܐ ܘܡܲܕܥ݀ܪ ܠܸܗ ܩܵܬܲܢ ܒܝܲܕ ܐܝ݂ܡܸܝܠ، ܦ̮ܵܟܣ ܝܲܢ ܪܲܦܝ݂ ܠܸܗ ܓܵܘ ܚܲܕ̄ ܡ݂ܢ ܩ݀ܢܛܪ̈ܘܿܢܲܢ ܕܚ݀ܠܡܲܬ ܕܬܵܟ݂ܘܿܠܵܐ. ܐ݀ܢ ܒܵܥܸܝܬ ܠܦ݀ܬܩܵܐ ܕܛܠܲܒܬܵܐ ܕܚ݀ܠܡܲܬ ܕܙ݀ܒܠܵܐ ܕܦܵܐ݀ܫ ܫܘ݂ܕܪܵܐ ܩܵܬܘܿܟ݂، ܩܪܝ݂ ܠܲܢ ܥܲܠ 2200 9205.
ܓ̮ܲܡܥܵܝܬܵܐ ܕܙ݀ܒܠܵܐ ܥܲܨܝܵܐ
ܐܲܚܢܲܢ ܟܸܐ ܡܲܩܪ݀ܒ݂ܲܚ ܩܵܐ ܟܠܵܝܗ̈ܝ ܒܲܝܬܘ݂ܝܵܬܸ̈ܐ ܕܗܝܘ݂ܡ ܚܕܵܐ ܚ݀ܠܡܲܬ ܡܲܓܵܢ ܕܙ݀ܒܠܵܐ ܥܲܨܝܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܡܲܥܢܵܝܘܿܗܿ ܝ̄ܠܵܗܿ ܕܐܲܚܢܲܢ ܡܵܨܲܚ ܐܵܬܲܚ ܠܒܲܝܬܘܿܟ݂ ܘܓ̮ܲܡܥܲܚ ܠܡ݀ܢܕܝܵܢܸ̈ܐ ܓܘ݂ܪܸ̈ܐ ܕܠܸܐ ܡܵܨܝ݂ ܦܵܝܫܝ݂ ܚܒ݂ܝ݂ܫܸܐ ܓܵܘ ܣܲܢܕܘ݂ܩܘܿܟ݂ ܕܙ݀ܒܠܵܐ. ܩܵܐ ܡܲܪܝܵܙܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܓ̮ܲܡܥܵܝܬܵܐ ܕܙ݀ܒܠܵܐ ܥܲܨܝܵܐ ܝܲܢ ܠܡܲܫ̄ܟ̮ܘ݂ܚܸܐ ܒܘ݂ܫ ܙܵܘܕܵܐ، ܩܪܝ݂ ܠܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܥܲܠ 2200 9205. (ܐ݀ܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܘܿܟ݂ ܕܟ݂ܘܿܪ، ܐ݀ܢ ܚܲܝܵܢܸ̈ܐ ܩܲܕ̄ܡܵܝܸ̈ܐ ܡܘ݂ܦܠ݀ܚܸܐ ܝ̄ܢܵܐ ܠܚܲܫܚܘ݂ܬܵܝܗ̈ܝ ܕܙ݀ܒܠܵܐ ܥܲܨܝܵܐ ܩܵܐ ܕܗܿܝ ܒܲܝܬܘ݂ܬܵܐ، ܐܲܢ̄ܬ ܣܢܝ݂ܩܵܐ ܝ̄ܘܸܬ ܕܣܲܦܪ݀ܬ ܗܲܠ ܫܸܢ̄ܬܵܐ ܕܩܵܕ݀ܡ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܓ̮ܲܡܥܵܝܬܵܐ ܕܙ݀ܒܠܵܐ ܥܲܨܝܵܐ.
ܡ݀ܢܕܝܵܢܸ̈ܐ ܩܘ݂ܒܠܸܐ ܩܵܐ ܓ̮ܲܡܥܵܝܬܵܐ ܒ݀ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝ̄ܢܵܐ:
̄ ܐܲܣܵܢܸ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘ݂ܬܵܐ، ܡܲܦܠܵܚܝܵܬܸ̈ܐ ܘܛܵܐܲܠܝܵܬܸ̈ܐ
̄ ܦܪܝ݂ܣܬܵܐ، ܟܘ݂ܢܕ݀ܪܬܵܐ ܘܐ̄ܣܝ݂ܪܬܵܐ، ܡ݀ܢܕܝܵܢܸ̈ܐ ܚܘܵܪܸ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘ݂ܬܵܐ ܘܡܲܦܝ݀ܚܵܢܸ̈ܐ ܕܗܵܘܵܐ.
̄ ܦ݀ܪ̈ܬܘ݂ܟ݂ܸܐ ܕܡܵܥܕܵܢܸ̈ܐ، ܐܲܣܵܢܸ̈ܐ ܘܡܙܲܝܢܘ݂ܝܵܬܸ̈ܐ، ܒ݀ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܣܲܗ̄ܡܸ̈ܐ ܕܪܵܕܝ݂ܬܵܐ، ܚܵܨܕܵܢܸ̈ܐ ܕܓ݀ܠܵܐ، ܦܲܪܙܠܵܐ ܕܓܵܪܸܐ ܘܫܘ݂ܪ̈ܵܝܵܬܸܐ
̄ ܬܵܒܵܩܸ̈ܐ ܕܫܘ݂ܫܵܐ، ܢܵܘܪܸ̈ܐ ܘܓܲܪ̈ܕܸܐ ܕܦܵܘܚܵܐ
̄ ܦܲܚܵܪ̈ܘ݂ܝܵܬܸܐ، ܡܵܐܢܸ̈ܐ ܕܥܲܦܪܵܐ ܘܕܟ̮ܝ݂ܢ، ܫܘܝ݂ܵܬܸ̈ܐ ܘܬܘ݂ܩܦܸ̈ܐ ܕܓܢܘ݂ܢܸ̈ܐ
̄ ܓܲܪܓ݀ܪ̈ܝܵܬܸܐ ܕܪܵܕܝ݂ܬܵܐ ܘܫܘ݂ܪܸ̈ܐ ܟܬܝ݂ܪܸܐ ܓܵܘ ܟ݀ܪ̈ܡܘ݂ܟ݂ܸܐ
ܚ݀ܠܡܲܬܸ̈ܐ ܕܡܠܵܝܬܵܐ (ܐܲܪܥܵܐ) ܘܩ݀ܢܛܪ̈ܘܿܢܸܐ ܕܚܲܕܲܕܬܵܐ
ܐܝ݂ܬ ܠܲܢ ܬܪܸܝܢ ܕܘ݂ܟܵܢܸ̈ܐ ܕܪܲܦܵܝܬܵܐ ܕܙ݀ܒܠܵܐ (ܡܠܵܝܬܵܐ) ܩܵܐ ܥܵܡܘܿܪܸ̈ܐ ܘܐܲܪ̈ܚܸܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ ܡܵܨܸܬ ܪܲܦܸܬ ܠܙ݀ܒܠܵܐ ܕܒܲܝܬܘ݂ܬܘܿܟ݂ ܩܵܐ ܚܲܕ̄ ܦܘ݂ܪܥܵܢܵܐ. ܐܝ݂ܢܵܐ، ܟܸܐ ܝܵܕܥܸܬ ܕܐܲܢ̄ܬ ܐܲܦܙܸܐ ܡܵܨܸܬ ܪܲܦܸܬ ܠܚܲܕ̄ ܡ݀ܢܝܵܢܵܐ ܪܘܝ݂ܚܵܐ ܕܡ݀ܢܕܝܵܢܸ̈ܐ ܚܘ݂ܕ݀ܕܬܸܐ ܘܡܘ݂ܦܠ݀ܚܸܐ ܡܲܓܵܢ ܕܠܵܐ ܗܵܩܵܐ؟ ܓܵܘ ܟܠ ܚܕܵܐ ܡ݂ܢ ܕܐܲܢܸܐ ܕܘ݂ܟܵܢܸ̈ܐ ܡܵܨܸܬ ܡܵܝܸܬ̄ܬ ܠܟܝ݂ܡܵܝܸ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘ݂ܬܵܐ ܝܲܢ ܕܓܲܢܬܵܐ، ܨܘ݂ܒ݂ܥܸ̈ܐ، ܓܲܪܓ݀ܪ̈ܝܵܬܸܐ، ܒܵܬܪ̈ܝ݂ܝܸܐ، ܙ݀ܒܠܵܐ ܕܓܲܢܬܵܐ ܡܐܲܝܟ݂ ܦܲܥܘܸ̈ܐ ܘܛܲܪ̈ܦܸܐ، ܘܐܲܦ ܦ݀ܪ̈ܬܘ݂ܟ݂ܸܐ ܕܡܵܥܕܵܢܸ̈ܐ.
ܕܘ݂ܟܵܢܸ̈ܐ:
ܩ݀ܢܛܪܘܿܢ ܕܡܲܕܥܵܪܬܵܐ ܕܡܲܒܘ݂ܥܵܐ ܓܵܘ ܟܵܡܦܒܸܝܠܦ̮ܝ݂ܠܕ، Bolinda Road (Melways 7 H8)
ܬܸܝܠܝ݂ܦ̮ܘܿܢ: 3813 9359 ܥܕܵܢܵܬܸ̈ܐ ܕܦܬܲܚܬܵܐ: 8:00 ܩ. ̄ 4:00 ܪ. (7 ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ)
ܕܒ݂ܝ݂ܪܬܵܐ ܓܵܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܢܙܲܟ، ܥܪܘ݂ܒ݂ܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ، ܥܸܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܘܝܵܘܡܵܐ ܕܪܸܫܵܐ ܕܫܸܢ̄ܬܵܐ.
ܡܠܵܝܬܵܐ (ܕܐܲܪܥܵܐ) ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܓܵܘ ܨܲܢܒܘ݂ܪܝ݂، Riddell Road (Melways 361 D8)
ܬܸܝܠܝ݂ܦ̮ܘܿܢ: 2974 9744 ܥܕܵܢܵܬܸ̈ܐ ܕܦܬܲܚܬܵܐ: 8:00 ܩ. ̄ 4:00 ܪ. (7 ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ)
ܕܒ݂ܝ݂ܪܬܵܐ ܓܵܘ ܝܵܘܡܵܐ ܕܐܲܢܙܲܟ، ܥܪܘ݂ܒ݂ܬܵܐ ܕܚܲܫܵܐ، ܥܸܐܕܵܐ ܕܝܲܠܕܵܐ ܘܝܵܘܡܵܐ ܕܪܸܫܵܐ ܕܫܸܢ̄ܬܵܐ.
ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܕܬܘ݂ܩܢܵܐ ܕܐܝ݂ܠܵܢܵܐ
ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܟܸܐ ܡܲܪܝܸܙ ܝܵܘܡܵܢܸ̈ܐ ܕܬܘ݂ܩܢܵܐ ܕܐܝ݂ܠܵܢܵܐ ܡܲܓܵܢ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܓܲܢܬܵܐ. ܚܲܕ̄ ܝܵܘܡܵܐ ܕܬܘ݂ܩܢܵܐ ܕܐܝ݂ܠܵܢܵܐ ܝ݂ܠܸܗ ܐܝ݂ܡܲܢ ܕܐܲܢ̄ܬ ܡܵܨܸܬ ܡܵܝܸܬ̄ܬ ܠܦܲܥܘܸ̈ܐ ܘܫ݀ܬܠܸ̈ܐ ܕܐܝ݂ܠܵܢܵܐ ܩܵܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܙܲܒܠ݀ܢܲܚ ܠܗ̄ܘܿܢ ܩܵܬܘܿܟ݂. ܐܲܢ̄ܬ ܡܵܨܸܬ ܝܲܢ ܫܲܩܠܸܬ ܠܬܘ݂ܩܢܵܐ ܠܒܲܝܬܵܐ ܡܲܓܵܢ ܩܵܐ ܓܲܢܬܘܿܟ݂، ܝܲܢ ܫܲܒ݂ܩܸܬ ܠܵܗܿ ܬܵܡܵܐ.


Updated : 3:26 PM, 16 December 2010

What's Near Me?