ܡܘܿܕܝ݂ ܟܸܐ ܥܵܒ݂݀ܕ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܕܝ݂ܢ̄ܬܵܐ ܕܗܝܘ݂ܡ؟

ܡܘܿܕܝ݂ ܟܸܐ ܥܵܒ݂݀ܕ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܕܝ݂ܢ̄ܬܵܐ ܕܗܝܘ݂ܡ؟
ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܕܝ݂ܢ̄ܬܵܐ ܕܗܝܘ݂ܡ ܘܲܟܝ݂ܠܘ݂ܬܵܐ ܫܘ݂ܠܛܵܢܵܝܬܵܐ ܦܢܝ݂ܬܵܝܬܵܐ ܝ̄ܠܸܗ ܩܵܐ ܡܕܝ݂ܢ̄ܬܵܐ ܕܗܝܘ݂ܡ. ܡܵܘܬܒ݂ܸ̈ܐ ܦܢܝ݂ܬܵܝܸ̈ܐ ܟܸܐ ܓܲܫܩܝ݂ ܥܲܠ ܕܘ݂ܟܬܵܐ ܕܐܲܢ̄ܬ ܟܸܐ ܚܲܝ݀ܬ ܓܵܘܘܿܗܿ ܘܟܸܐ ܡܲܩܪ݀ܒ݂ܝ݂ ܚ݀ܠܡܲܬܸ̈ܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܸ̈ܐ ܕܝ݂ܠܵܢܵܝܸ̈ܐ، ܚܘ݂ܪ̈ܙܸܐ ܘܕܠܝ݂ܠܘ݂ܝܵܬܸ̈ܐ ܘܕܵܒܵܪܬܵܐ ܕܐܘ݂ܪ̈ܚܵܬܲܢ ܦܢܝ݂ܬܵܝܸ̈ܐ، ܫܵܘܦܸ̈ܐ ܕܐܲܩܠܵܐ، ܒܵܬܸ̈ܐ ܫ݀ܥܝܵܐ ܘܓܲܢܝܵܬܸ̈ܐ.
ܚܵܕ̄ܟܡܵܐ ܡ݂ܢ ܚ݀ܠܡܲܬ̈ܲܢ ܒ݀ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝ̄ܢܵܐ:
ܓ̮ܲܡܥܵܝܬܵܐ ܕܙ݀ܒܠܵܐ ܘܚܲܕܲܕܬܵܐ
ܩ݀ܢܛܪ̈ܘܿܢܸܐ ܕܚܘ݂ܠܡܵܢܵܐ ܕܫܲܒ݂ܪܸ̈ܐ ܘܚܲܣܝ݂ܢܘ݂ܬܵܐ
ܝܲܨ݀ܦ ̄ ܫܵܒ݂ܪܸ̈ܐ ܘܩܕܲܡ ܡܲܕܪܵܫܬܵܐ (ܒܸܝܬ ܫܲܒ݂ܪܸ̈ܐ)
ܝܲܨܝ݂ܦܘ݂ܬܵܐ ܕܩܲܕ̄ܡ ܘܕܒܵܬ̄ܪ ܡܲܕܪܵܫܬܵܐ ܘܝܲܨܝ݂ܦܘ݂ܬܵܐ ܕܒܘ݂ܛܠܵܢܵܐ ܩܵܐ ܫܲܒ݂ܪܸ̈ܐ
ܚ݀ܠܡܲܬܸ̈ܐ ܩܵܐ ܥܠܲܝܡܸ̈ܐ
ܚ݀ܠܡܲܬܸ̈ܐ ܩܵܐ ܐ̄ܢܵܫܸ̈ܐ ܓܘ݂ܪܸ̈ܐ ܐܲܝܢܝ݂ ܕܣܢܝ݂ܩܸܐ ܝ̄ܢܵܐ ܠܣܢܲܕܬܵܐ ܓܵܘ ܒܲܬܘܵܬܵܝܗ̈ܝ
ܕܵܒܵܪܬܵܐ ܕܒܲܝܬܵܐ ܘܡܸܐܟ݂ܘ݂ܠܝܵܬܸ̈ܐ ܡܘ݂ܡܛܸܝܸܐ ܩܵܐ ܐ̄ܢܵܫܸ̈ܐ ܓܘ݂ܪܸ̈ܐ
ܡܲܟܬܵܒ݂ܬܵܐ ܕܗܵܝܘܵܢܸ̈ܐ ܒܲܝܬܵܝܸ̈ܐ ܘܕܡܲܓ݂ܬܵܝܗ̈ܝ
ܓܲܢܝܵܬܸ̈ܐ ܘܒܵܬܸ̈ܐ ܫ݀ܥܝܵܐ
ܐܘ݂ܪ̈ܚܵܬܸܐ، ܫܵܘܦܸ̈ܐ ܕܐܲܩܠܵܐ ܘܩܘ݂ܢܝܵܢܸ̈ܐ
ܒܵܬܸ̈ܐ ܢܘ݂ܦܵܩܵܐ ܘܡܲܣܚܵܝܸ̈ܐ
ܓܲܪܵܐ ܕܡܵܠܘܿܟ݂ܵܐ
ܓܵܘ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܕܝ݂ܢ̄ܬܵܐ ܕܗܝܘ݂ܡ ܐܝ݂ܬ݀ܢ ܬ݀ܫܥܵܐ ܡܵܠܘܿܟ݂ܸ̈ܐ ܓܘ݂ܒܝܸܐ، ܒ݀ܚܒ݂ܵܫܵܐ ܪܸܫ ̄ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ. ܡܵܠܘܿܟ݂ܸ̈ܐ ܟܸܐ ܦܵܝܫܝ݂ ܓܘ݂ܒܝܸܐ ܩܵܐ ܐܲܪܒܥܵܐ ܫ݀ܢܸ̈ܐ ܟܠ ܥܕܵܢܵܐ ܘܡܕܝ݂ܢ̄ܬܵܐ ܕܗܝܘ݂ܡ ܦܝ݂ܫܬܵܐ ܝ̄ܠܵܗܿ ܦܘ݂ܠܥܝ݂ܬܵܐ ܠܐܲܪܒܥܵܐ ܓܘ݂ܠܦܸ̈ܐ ܕܐܵܝܪܦܘܿܪܬ، ܐܵܝܬܟܸܢ، ܡܸܝܪܪܝ݂ ܘܓ̮ܵܟܣ݀ܢ ܟܪܝ݂ܟ.
ܡܵܠܘܿܟ݂̈ܲܢ ܟܸܐ ܛܵܐܠܝ݂ ܚܲܕ̄ ܓܲܪܵܐ ܩܕܝ݂ܠܵܢܵܝܵܐ ܓܵܘ ܚܲܬܲܬܵܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܕܵܒܘ݂ܪܵܐ ܝ̄ܘܲܚ ܩܵܐ ܕܲܥܬܝ݂ܕ ܘܒ݀ܩܛܵܥܝܵܐ ܝ̄ܘܲܚ ܡܘܿܕܝ݂ ܒ݀ܬ ܥܵܒ݂ܕܲܚ. ܐܲܝܟ݂ ܩܲܝܘ݂ܡܸ̈ܐ ܓܘ݂ܒܝܸ̈ܐ ܕܫܵܘܬܵܦܘ݂ܬܵܐ، ܐܵܢܝ݂ ܚܒ݂ܝ݂ܫܸܐ ܝ̄ܢܵܐ ܓܵܘ ܦܠܲܚܬܵܐ ܕܩܲܕܡܵܝܘ݂ܝܵܬܸ̈ܐ ܘܡܲܬܝܵܒ݂ܬܵܐ ܕܡܗܲܕܝܵܢܘ݂ܬܵܐ ܚܘ݂ܟܵܡܵܝܬܵܐ. ܐܲܚܢܲܢ ܟܸܐ ܥܵܒ݂ܕܲܚ ܬܪܸܝܢ ܓ̮ܡܵܥܝܵܬܸ̈ܐ ܡܵܘܬܒ݂ܵܝܸ̈ܐ ܥܲܡܡܵܝܸ̈ܐ ܟܠ ܝܲܪܚܵܐ، ܥܝܵܕܵܐܝ݂ܬ ܒܝܵܘܡܵܐ ܕܬܪܸܝܢܒܫܲܒܵܐ.
ܩܘ݂ܘܵܠܵܐ ܓܵܘ ܓܘ݂ܒܵܝܸ̈ܐ
ܐ݀ܢ ܐܲܢ̄ܬ ܓ̮ܘܝ݂ܓ̮ܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܡ݂ܢ ܚܕܵܐ ܟܲܪܟ݂ܵܝܘ݂ܬܵܐ ܐ̄ܚܸܪ̄ܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ̄ ܪܵܥܝܲܬ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ ܚܲܕ̄ܬܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ، ܐܲܢ̄ܬ ܡܘ݂ܡܟ݀ܢ ܕܠܸܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܡܘ݂ܟܬ݀ܒ݂ܵܐ ܩܵܐ ܩܘ݂ܘܵܠܵܐ ܓܵܘ ܓܘ݂ܒܵܝܵܐ ܫܘ݂ܠܛܵܢܵܝܵܐ ܦܢܝ݂ܬܵܝܵܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܕܝ݂ܢ̄ܬܵܐ ܕܗܝܘ݂ܡ. ܐܲܢ̄ܬ ܣܢܝ݂ܩܵܐ ܝ̄ܘ݀ܬ ܕܫܲܚܠ݀ܦܸܬ ܠܫ݀ܡܘܿܟ݂ ܩܵܐ ܐ݀ܫܛܵܪܵܐ ܕܩܘ݂ܘܵܠܵܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ ܕܡܕܝ݂ܢ̄ܬܵܐ ܕܗܝܘ݂ܡ. ܠܸܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ، ܐ݀ܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܘܿܟ݂ ܩܪܝ݂ ܠܦܵܩܘܿܕܘ݂ܬܵܐ ܕܓܵܒܝܵܢܵܐ ܕܒ݂݀ܟܬܘܿܪܝܵܐ ܥܲܠ ܬܸܝܠܝ݂ܦ̮ܘܿܢ ܡ݀ܢܝܵܢܵܐ 32 18 13 ܝܲܢ ܬܦܘܿܩ ܒܫܵܘܦ ̄ ܙܩܵܪܵܐ ܕ
www.vec.vic.gov.au (ܐܲܣܵܪܵܐ ܕܫܵܘܦ ̄ ܙܩܵܪܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ).
ܕܵܐܟ݂ܝ݂ ܐܵܢܵܐ ܗܵܘܸܢ ܚܲܕ̄ ܪܵܥܝܲܬ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ؟
ܩܪܝ݂ ܠܡܲܟ݂ܬܒ݂ܸܐ ܕܬܵܘܬܵܒ݂ܘ݂ܬܵܐ ܘܪܵܥܝܲܬܘ݂ܬܵܐ ܥܲܠ 880 131 ܝܲܢ ܬܦܘܿܩ ܒܝܲܕ
www.citizenship.gov.au/applying/
(ܐܲܣܵܪܵܐ ܕܫܵܘܦ ̄ ܙܩܵܪܵܐ ܒܲܪܵܝܵܐ).


Updated : 3:25 PM, 16 December 2010

What's Near Me?