Soomaali

Macluumaadka deganayaasha luuqadaha kale

Khadka Taleefanka Hume

Adeega Macluumaadka Taleefanka Luuqadaha fara badan

Golaha Magaalada Hume

Weydiimaha Guud: 9205 2200

1. Muxuu qabtaa Golaha Magaalada Hume?

2. Nala soo xiriir

3. Adeegyada adiga iyo qoyskaaga

4. Maktabadaha Hume

5. Adeega dib u hagaajinta iyo qashinka

Immunisation Services Information Brochure in other languages:
Arabic.pdf Assyrian.pdf Chinese.pdf English.pdf
Hmong.pdf Pushto.pdf Samoan.pdf Dari.pdf
Somali.pdf Turkish.pdf Turkmen.pdf Vietnamese.pdf

 

Emergency information in other languages.

 


Updated : 10:06 AM, 19 February 2013

Related Links

What's Near Me?