Soomaali

Macluumaadka deganayaasha luuqadaha kale

Khadka Taleefanka Hume

Adeega Macluumaadka Taleefanka Luuqadaha fara badan

Golaha Magaalada Hume

Weydiimaha Guud: 9205 2200

1. Muxuu qabtaa Golaha Magaalada Hume?

2. Nala soo xiriir

3. Adeegyada adiga iyo qoyskaaga

4. Maktabadaha Hume

5. Adeega dib u hagaajinta iyo qashinka

Immunisation Services Information Brochure in other languages:
Arabic.pdf (1292.16 kb) Assyrian.pdf (1224.26 kb) Chinese.pdf (1255.71 kb) English.pdf (343.41 kb)
Hmong.pdf (1187.64 kb) Pushto.pdf (1331.48 kb) Samoan.pdf (1187.2 kb) Dari.pdf (1320.96 kb)
Somali.pdf (1185.88 kb) Turkish.pdf (1187.18 kb) Turkmen.pdf (1183.96 kb) Vietnamese.pdf (1310.9 kb)

 

Emergency information in other languages.

 


Updated : 9:06 AM, 19 February 2013

Related Links

What's Near Me?