Các dịch vụ cho bạn và gia đình bạn

3. Các dịch vụ cho bạn và gia đình bạn

Chủng ngừa

Hội Đồng cung cấp dịch vụ chủng ngừa cho trẻ em từ hai tháng tuổi trở lên. Việc chủng ngừa cho trẻ em miễn phí nếu bạn có thẻ Medicare. Dịch vụ chủng ngừa có trên khắp Hume tại nhiều địa điểm gần như trong tất cả các tuần trong năm.

Hội Đồng có thể cung cấp một Giấy Chứng Nhận/Tường Trình Quá Trình Chủng Ngừa (Immunisation History Statement/Certificate), đây là giấy tờ cần nộp cho trường học của con cái bạn khi ghi danh. Trường học sẽ muốn biết những loại chủng ngừa nào con bạn đã được tiêm.

Chúng tôi cung cấp trường mẫu giáo cho trẻ em ba tuổi và bốn tuổi tại trên 30 khu vực ở khắp Hume và cũng có 10 trường mẫu giáo độc lập trong thành phố. Trường mẫu giáo là bước đầu lý tưởng cho trẻ em trước khi vào học phổ thông. Trẻ phải đủ bốn tuổi vào ngày 30 tháng Tư trong năm chúng muốn đi học mẫu giáo của Hội Đồng.

(Liên kết tới một danh sách các trường mẫu giáo) Link in English - list of preschools.

Trông Trẻ và Trông Trẻ Ngoài Giờ Học

Hội Đồng cung cấp bốn trung tâm trông trẻ trên khắp Hume và có 30 trung tâm trông trẻ khác hoạt động trong thành phố. Các trung tâm trông trẻ cung cấp dịch vụ chăm sóc và các chương trình giáo dục cho trẻ từ sơ sinh cho tới sáu tuổi. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ Trông Trẻ Ngoài Giờ Học, cả trước và sau giờ học, cho học sinh tại Thành Phố Hume.

(Liên kết tới các dịch vụ Trông Trẻ tại Hume)
Link to Childcare

Trông Trẻ Trong Kỳ Nghỉ

Trông Trẻ Trong Kỳ Nghỉ là một chương trình nhắm tới trợ giúp các gia đình trong việc chăm sóc con cái ở tuổi tiểu học trong những ngày nghỉ của trường học.

Chúng tôi cũng có một Chương Trình Nghỉ Lễ Cho Thiếu Niên giới thiệu các hoạt động cho những người trẻ tuổi làm việc, sinh sống, học tập hoặc vui chơi tại Thành Phố Hume và ở tuổi từ 12 tới 15.

Dịch Vụ Thanh Thiếu Niên

Hội Đồng cung cấp một dịch vụ thanh thiếu niên cho giới trẻ và gia đình của họ trên khắp Hume. Chúng tôi có bốn trung tâm thanh thiếu niên tại Sunbury, Roxburgh Park, Craigieburn cung cấp nhiều hoạt động cho giới trẻ. Chúng tôi cũng có 13 công viên trượt pa-tanh và xe đạp địa hình trên khắp Hume.

Các Nhân Viên Trợ Giúp Thanh Thiếu Niên sẵn sàng hỗ trợ giới trẻ và gia đình họ và có thể chuyển tới tiếp những cơ quan khác nếu cần.

Địa điểm của các Trung Tâm Thanh Thiếu Niên của chúng tôi:

- Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Broadmeadows nằm ở 52-59 Pearcedale Parade

- Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Sunbury nằm ở 51-53 Evans Street

- Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Roxburgh Park nằm ở 75 Lakeside Drive

- Trung Tâm Thanh Thiếu Niên Craigieburn nằm ở 59 Craigieburn Road

Đăng ký chó và mèo

Nếu bạn có một chú chó hoặc mèo, bạn phải đăng ký vật nuôi với Hội Đồng theo quy định của pháp luật. Nếu bạn chuyển tới từ một khu vực khác tại đó vật nuôi của bạn đã được đăng ký, bạn sẽ cần đăng ký với Hội Đồng Thành Phố Hume. Việc đăng ký vật nuôi giúp dễ dàng hơn trong việc tìm lại vật nuôi cho bạn trong trường hợp bị thất lạc. Tất cả chó và mèo phải được đăng ký từ ba tháng tuổi và phải thay mới đăng ký với Hội Đồng vào ngày 10 tháng Tư hàng năm.

Các dịch vụ cho người cao niên và người khuyết tật

Các dịch vụ hỗ trợ gia đình và cộng đồng của thành phố Hume cung cấp nhiều dịch vụ cho những cư dân đủ điều kiện là người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật và người chăm sóc. Muốn biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Nhân Viên Tiếp Nhận Dịch Vụ Người Cao Niên và Người Khuyết Tật (Aged and Disability Services Intake Officer) của chúng tôi theo số 9205 2839.


Updated : 5:59 PM, 2 April 2013