Hội Đồng Thành Phố Hume làm gì?

1. Hội Đồng Thành Phố Hume làm gì?

Hội Đồng Thành Phố Hume là cơ quan chính phủ địa phương của thành phố Hume. Các hội đồng địa phương quản lý các khu vực bạn sinh sống và cung cấp các dịch vụ cộng đồng chất lượng, các chương trình và các cơ sở tiện ích cũng như bảo trì hệ thống đường phố, lối đi bộ, sân chơi và các công viên địa phương.

Một số dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • thu gom rác thải và tái chế
 • các trung tâm y tế và chủng ngừa cho trẻ em
 • trông trẻ và trường mẫu giáo
 • trông trẻ trước và sau giờ học và trông trẻ trong kỳ nghỉ
 • các dịch vụ cho thanh thiếu niên
 • các dịch vụ cho người cao niên cần hỗ trợ tại nhà
 • bảo trì nhà cửa và cung cấp bữa ăn cho người cao tuổi
 • đăng ký và gắn vi mạch cho vật nuôi
 • công viên và sân chơi
 • đường phố, lối đi bộ và cống rãnh
 • phòng tập thể dục và bể bơi

Vai trò của nghị viên hội đồng

Tại Hội Đồng Thành Phố Hume, có chín Nghị Viên Hội Đồng được bầu chọn, trong đó có cả Thị Trưởng. Các Ủy Viên Hội Đồng được bầu chọn cho nhiệm kỳ bốn năm và Thành Phố Hume được chia làm ba khu vực bao gồm Aitken, Meadow Valley và Jacksons Creek.

Các Nghị Viên Hội Đồng đóng một vai trò then chốt trong việc bảo đảm kế hoạch cho tương lai của chúng tôi và quyết định chúng tôi sẽ làm gì. Trong vai trò những người đại diện được cộng đồng bầu chọn, họ tham gia vào việc đưa ra những ưu tiên và đặt ra định hướng chiến lược. Chúng tôi tổ chức những cuộc họp Hội Đồng công khai hai lần mỗi tháng, thông thường vào ngày Thứ Hai.

Bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử

Nếu bạn chuyển tới từ một thành phố tự trị khác hoặc là một công dân mới của nước Úc, bạn có thể chưa được đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử của Chính Phủ Địa Phương Hội Đồng Thành Phố Hume (Hume City Council Local Government). Bạn sẽ cần chuyển tên của mình tới Sổ Bộ Đăng Ký Bỏ Phiếu Hội Đồng Thành Phố Hume (Hume City Council Voting Register). Để làm việc này, vui lòng liên hệ với Ủy Hội Tuyển Cử Victoria (Victorian Electoral Commission) bằng điện thoại theo số 13 18 32 hoặc truy cập trang mạng của họ www.vec.vic.gov.au (liên kết trang mạng bên ngoài).

Làm thế nào để tôi trở thành một công dân Úc?

Hãy liên hệ với Bộ Di Trú và Công Dân Vụ (Department of Immigration and Citizenship) theo số 131 880 hoặc truy cập www.citizenship.gov.au/applying/ (liên kết trang mạng bên ngoài).


Updated : 5:59 PM, 2 April 2013