Tiếng Việt | Green bin roll-out Vietnamese

Mỗi hộ gia đình ở Hume sẽ sớm có thùng rác màu xanh lá cây.

Thùng rác này có nắp màu xanh lá cây tươi và được sử dụng để tái chế thức ăn thừa và rác vườn.

Tái chế thức ăn thừa và rác vườn thành phân trộn giúp ngăn ngừa biến đổi khí hậu và giảm chi phí chôn lấp.

Chính sách của Chính phủ Victoria cũng yêu cầu các hội đồng thành phố cung cấp thùng rác màu xanh lá cây cho tất cả các hộ gia đình trước năm 2030.

Ngày đổ rác và lịch thu gom rác của quý vị không thay đổi. 

Thùng rác (nắp màu đỏ) vẫn sẽ được đổ hàng tuần.

Thùng rác tái chế (nắp màu vàng) vẫn sẽ được đổ hai tuần một lần.

Tôi không có thùng màu xanh lá cây

Nếu chưa có thùng rác xanh lá cây, thì quý vị sẽ được nhận thùng rác này trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.

Quý vị cũng sẽ nhận được một thùng rác nhỏ đựng rác nhà bếp để giúp quý vị mang thức ăn thừa bỏ vào thùng rác.

Quý vị có thể bắt đầu sử dụng thùng rác mới màu xanh lá cây của mình từ tháng 7.

Thùng rác màu xanh lá cây được đổ mỗi hai tuần, xen kẽ với thùng rác tái chế.

Sử dụng công cụ này để tìm kiếm địa chỉ của quý vị và biết khi nào thùng rác của quý vị dự kiến được giao: hume.vic.gov.au/bin-day

Trang mạng cũng sẽ cho quý vị biết ngày nào trong tháng 7 để bắt đầu mang thùng rác ra ngoài cho việc thu gom.

Chi phí của thùng rác màu xanh lá cây sẽ được bao gồm trong phí rác thải ven đường trong thông báo mức phí của quý vị vào tháng 7/tháng 8.

Lệ phí chính xác sẽ được quyết định thông qua quá trình lập ngân sách của Hội đồng Thành phố.

Chúng tôi sẽ cập nhật trang mạng khi ngân sách dự thảo được công bố vào Thứ Ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024.

Lịch trình giao thùng rác:

Tháng 4/tháng 5: Craigieburn, Kalkallo

Tháng 5: Attwood, Campbellfield, Coolaroo, Dallas, Fawkner, Greenvale, Roxburgh Park, Westmeadows

Tháng 5/Tháng 6: Broadmeadows, Diggers Rest, Meadow Heights, Yuroke

Tháng 6: Bulla, Clarkefield, Gladstone Park, Jacana, Keilor, Sunbury, Tullamarine, Wildwood

Tôi có thùng rác vườn tược

Nếu đã có thùng rác màu xanh lá cây, quý vị có thể tiếp tục sử dụng như bình thường.

Thùng này bao gồm các thùng đựng thức ăn thừa và rác vườn cũ có nắp màu khác (thường là xanh lá cây đậm hoặc đỏ sẫm).

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, chi phí thùng rác màu xanh lá cây sẽ không còn là khoản phí riêng trong thông báo mức phí của quý vị nữa.

Khoản tiền này sẽ được bao gồm trong phí rác thải ven đường trong thông báo mức phí của quý vị vào tháng 7/tháng 8.

Lệ phí chính xác sẽ được quyết định thông qua quá trình lập ngân sách của Hội đồng Thành phố.

Chúng tôi sẽ cập nhật trang mạng khi ngân sách dự thảo được công bố vào Thứ Ba, ngày 28 tháng 5 năm 2024.